Tapflo
BROSZURY

Pompy sinusoidalne

Sinusoidalne pompy znalazły zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym. Są szczególnie cenione tam gdzie medium jest wrażliwe a proces pompowania musi byc niezwykle delikatny. Pompy posiadają aprobatę FDA, certyfikat EHEDG, jak również możliwe jest wykonanie pomp do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX).

ZASADA DZIAŁANIA

Zasada działania pomp sinusoidalnych jest niezwykle prosta.

Dzięki pofalowanej budowie rotora na jeden jego obrót w głowicy pompy tworzą się 4 komory, do których po kolei zostaje zassane pompowane medium.

W trakcie obrotu rotora, medium w pierwszej komorze zostaje zamknięte i jest transportowane w kierunku króćca tłocznego. W tym samym czasie medium znajdujące się w komorze po przeciwnej stronie opuszcza pompe króćcem tłocznym. Proces pompowania jest możliwy dzięki oddzieleniu strony ssącej od tłocznej za pomocą tzw. skrobaka.