Tapflo
BROSZURY

Przemysłowe

Procesy
chemiczne

Kwasy, Zasady,
Rozpuszczalniki,
Ścieki, Próbki

Tapflo Chemical industry

Obróbka powierzchni

Galwanizacja,
Trawienie, Oczyszczenie,
Pokrywanie/malowanie,
Odłuszczanie.

Tapflo Surface treatmant

Przemysł
Farbiarski

Transport Barwników,
Transport Farb, Lakiery,
Transfer Lakierów,
Kleje, Pigmenty

Tapflo Paint print  varnish

Oczyszczalnie
ścieków

Pobieranie Próbek, Kwasy
i Zasady do Kontoroli pH.
Transport Flokulantów, Zawiesin.

Tapflo waste water

Przemysł
Papierniczy

Transport Kleju,
Krzemian Sodu, Kolory
i Tlenek Tytanu itd.

Tapflo pulppaper

Przemysł
Mechaniczny

Transport Olejów,
Tłuszczy, Smarów,
Cieczy Chłodzących,
Czynników Myjących.

Tapflo Mechanical industry