Tapflo
BROSZURY

Pompy dozujące NOVAPLEX

 

Dane techniczne

Wydajność pompy: N-020: Qmaks. = 1730-26500 l/h
N-040: Qmaks. = 3360-22900 l/h
N-080: Qmaks. = 7070-44200 l/h
N-160: Qmaks. = 14000-62300 l/h
N-200: Qmaks. = 17500-62300 l/h

*wartości teoretyczne przy 100% wydajności objętościowej i częstotliwości skoku 200 1/min, 50 Hz
Maks. ciśnienie robocze: N-020: 25-400 barów
N-040: 63-400 barów
N-080: 63-400 barów
N-160: 80-400 barów
N-200: 100-400 barów
Moc elektryczna: N-020: 22-37 kW
N-040: 45-90 kW
N-080: 75-160 kW
N-160: 110-250 kW
N-200: 132-315 kW
Pojemność oleju: N-020: 45 litrów
N-040: 85 litrów
N-080: 150 litrów
N-160: 230 litrów
N-200: 230 litrów

TYPOWE APLIKACJE

Przykład zastosowania
Pompy serii NOVAPLEX są idealne do toksycznych lub agresywnych chemicznie cieczy oraz do zawiesin/zawiesin o wielkości cząstek do 100 µm. Mogą być stosowane m.in. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, naftowo-gazowym lub farmaceutycznym do zasilania reaktorów, jako pompy dozujące, transferowe lub recyrkulacyjne.

Przykłady pompowanych mediów: amoniak, butan, kondensat węglowodorów, emulsja lateksowa, ciekły CO2, LPG (skroplony gaz ropopochodny), metanol, nafta, zawiesina niklu Raneya, kwas siarkowy, toluen, woda i inne.

 

Pompy serii NOVAPLEX to elastyczne, membranowe pompy procesowe o wysokiej wydajności do wysokich natężeń przepływu i ciśnień roboczych. Przeznaczone są do szerokiego zakresu zastosowań - nadają się przede wszystkim do krytycznych instalacji wysokociśnieniowych, w których możliwości tradycyjnych pomp dozujących są przekroczone.

Najważniejszy cechami pomp tej serii są głowice z podwójną membraną z system kontroli położenia membrany, wbudowanym ciśnieniowym zaworem nadmiarowym, wskaźnikiem awarii membrany, przekładniami korbowymi z wbudowanym systemem smarowania oraz łożyskami tocznymi. NOVAPLEX to także modułowa koncepcja i kompaktowa konstrukcja, zintegrowany reduktor przekładni oraz zminimalizowana powierzchnia podstawy.

Pompy z podwójną membraną i systemem monitorowania stanu membrany zapewniają większe bezpieczeństwo pracy niż pompy z pojedynczą membraną. Cienka, okrągła tarcza z systemem kapilarnym jest umieszczona pomiędzy dwiema sąsiednimi membranami i łączy przestrzeń pomiędzy membranami z systemem monitorowania. W przypadku pęknięcia jednej z membran wzrasta ciśnienie w przestrzeni pomiędzy membranami i kapilarze. Może to być sygnalizowane zewnętrznie za pomocą różnych opcjonalnych urządzeń wskazujących, takich jak manometry, przełączniki ciśnienia lub czujniki ciśnienia.

W przypadku pęknięcia membrany nie ma możliwości zanieczyszczenia krzyżowego oleju hydraulicznego i pompowanej cieczy. Ponadto nadal zapewnione jest zamknięcie pompowanej cieczy, co pozwala uniknąć natychmiastowej konieczności wyłączenia pompy.

FUNKCJE I ZALETY

  • Doskonałe zabezpieczenie przed wyciekami - - ochrona przed wyciekiem medium dzięki zastosowaniu podwójnej membrany, minimalny poziom hałasu dzięki zintegrowanemu reduktorowi ślimakowemu.
  • Wysoka niezawodność - głowica pompy membranowej Novaplex ma sprawdzoną konstrukcję, wykazaną w wielu różnych zastosowaniach, a żywotność membrany wynosi 20 000 godzin pracy w idealnych warunkach. Głowice pomp membranowych są chronione przed uszkodzeniami spowodowanymi przeciążeniem przez zamontowany wewnątrz zawór bezpieczeństwa.
  • System kontroli pozycji membrany - wydłużona żywotność membrany w porównaniu z systemami bez sterowania, ochrona membrany nawet w krytycznych warunkach pracy, wysoka powtarzalność dozowania dzięki stałej objętości hydraulicznej i stałemu odpowietrzaniu oleju hydraulicznego.
  • Możliwość pracy w próżni i na sucho.
  • Niskie zużycie elementów - wynikające z prostego i sprawdzonego systemu smarowania.
  • Uproszczona konserwacja - wszystkie głowice pomp są wyposażone w interfejs systemu diagnostycznego NOVALINK-CSM 2. Modułowa koncepcja umożliwia łatwy dostęp do każdej części pompy.
  • Zminimalizowany koszt eksploatacji - zastosowanie łożysk tocznych zmniejsza zużycie energii. Nie są potrzebne żadne dodatkowe środki w celu ograniczenia wycieków produktu, ponieważ głowica pompy zapewnia zerową emisję jako nieodłączną cechę jej standardowej konstrukcji.
  • Dostosowana do wymagających warunków pracy - zastosowanie łożysk tocznych umożliwia ciągłą pracę pompy w szerokim zakresie zmiennych prędkości, nawet przy wysokich ciśnieniach ssania.
  • Pompy wielogłowicowe - pompy procesowe NOVAPLEX są zaprojektowane jako pompy Triplex. Zintegrowany reduktor oparty jest na sprawdzonej technologii przekładni ślimakowych.