Tapflo
BROSZURY

Pompy perystaltyczne - Z

 

Dane techniczne

Wydajność pompy: Qmaks. = 20 m3/h
Maks. prędkość obrotowa: 200 obr/min
Maks. ciśnienie robocze: PN 1,5
Temperatura: do 120 °C
Lepkość: do 15 000 mPa·s
Maks gęstość: 1,8 g/cm3
Maks. rozmiar cząstek stałych: maksymalna dopuszczalna wielkość cząstek stałych to 1/3 średnicy otworu węża; miękkie cząstki (owoce, mięso, ryby) mogą mieć wielkość równą średnicy węża.
Maks. zawartość suchej masy: stężenie suchej masy może wynosić do 25-60% w zależności od gęstości płynu; prędkość pompy powinna być starannie dobrana, aby uniknąć segregacji ciała stałego/cieczy i późniejszego zatkania.
Materiał węża: Neopren, Hypalon, EPDM, Termoplastik (TPA), guma naturalna (NR) lub silikon (SIL)
Materiał rotora: stal
Materiał statora: odlew aluminiowy
Materiał pokrywy: plexiglas
Rodzaje przyłączy*: wielorowkowe: Ø27 - Ø53
gwintowane: R1” - R3”
gwintowane SMS (standard spożywczy): DN25 - DN76
kołnierzowe PN16/PN20: DN25 - DN80
kołnierzowe obrotowe: DN25 - DN80

* dostępność przyłączy zależna od modelu pompy

TYPOWE APLIKACJE

Przykład zastosowania

Przemysł spożywczy

Dozowanie środków konserwujących, drożdży i fermentów mlekowych, transfer napojów, wina, piwa, drożdży, cukru płynnego, aromatów, barwników, moszczu, brzeczki do maszyn rozlewniczych, odzysk z mieszalników emulsji i młynów mięsnych i rybnych, pompowanie soków, krwi, tłuszczów, sosów z dodatkami stałymi, musztardy, majonezu, syropów i dżemów, dekantacja w celu przygotowania kawałków owoców.

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Opróżnianie beczek zawierających produkty żrące, przenoszenie szlamów ściekowych, recykling i dozowanie kwasów oraz zasad, przenoszenie produktów delikatnych.

Obróbka powierzchniowa

Opróżnianie, regeneracja i recykling zużytych wanien, transfer produktów bazowych, pompowanie osadów i odpadów płynnych.

Oczyszczanie ścieków

Pobieranie próbek (kontrola pH), dozowanie wapna, reagentów (chlorek żelaza, siarczan żelaza) i flokulantów, opróżnianie zbiorników, przenoszenie szlamu i odpadów płynnych, szumowin i tłuszczów.

Przemysł ceramiczny

Pompowanie masy ceramicznej, przygotowanie i recyrkulacja płynnych emalii.

Przemysł drzewny

Dozowanie związków ogniotrwałych i utwardzaczy, przygotowanie i pompowanie klejów.

Przemysł papierniczy

Przepompowywanie ścieków, zasilanie linii drukujących i klejących, transfer mieszanek powłokowych.

Przemysł kosmetyczny

Ekstrakcja z naczyń reakcyjnych, przenoszenie produktów gęstych (kremy, szampony, żele), zasilanie parowników.

 

Pompy serii Z to perystaltyczne pompy stworzone do dozowania lub przetłaczania cieczy przy większych przepływach oraz do zastosowań niskociśnieniowych. Dzięki różnym rozmiarom i dużemu wyborowi węży elastomerowych, seria pomp Z umożliwia pokrycie szerokiego zakresu zastosowań wymagających dużej wytrzymałości i elastyczności. W gamie serii Z dostępnych jest 8 wielkości o wydajnościach do 20 m3/h przy ciśnieniu eksploatacyjnym do 1,5 bara. Elastyczny wąż pompujący dostępny jest w rozmiarach od 15 do 60 mm oraz w wykonaniu z szerokiej gamy elastomerów.

Do najważniejszych zalet pomp perystaltycznych serii Z należy łatwa i szybka konserwacja dzięki specjalnej konstrukcji, w której tylko wąż ma kontakt z pompowanym medium. Pompy te są również niezwykle wszechstronne, ponieważ mogą dozować lub pompować media żrące, ścierne oraz delikatne, a także krótkotrwale pracować na sucho. Dzięki specjalistycznej konstrukcji zredukowano czas oraz koszty konserwacji, a także koszty zużycia energii.

Pompa serii Z może być używana w różnych gałęziach przemysłu np. do dozowania kwasów, ługu, mleka wapiennego, flokulantów, drożdży, barwników lub transportu lateksu, żywności z kawałkami owoców, wody ściekowej lub szamponu. Urządzenia serii Z dostępne są w wykonaniu przeznaczonym do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX).

FUNKCJE I ZALETY

  • Transfer produktów agresywnych - tylko wąż pompy ma kontakt z cieczą. Eliminuje to wszelkie problemy z korozją związane z produktami kwaśnymi (kwas solny, siarkowy, azotowy...) lub zasadowymi (detergenty wodorotlenek sodu lub podchloryn).
  • Transfer produktów ściernych - wąż elastomerowy jest bardziej odporny na ścieranie niż powierzchnia metalowa. Niska prędkość pracy dodatkowo zmniejsza ścieranie spowodowane przez zawiesiny.
  • Transfer produktów delikatnych - transfer odbywa się wewnątrz węża pompy bez mieszania lub spieniania produktu. Ta cecha w połączeniu z możliwością pracy przy niskich prędkościach jest niezbędna do pompowania delikatnych produktów lub emulsji, np. lateksu.
  • Tańsza i szybsza konserwacja - elastyczny wąż jest jedyną częścią zużywającą się. Konserwacja ogranicza się więc do regularnego smarowania, a w razie potrzeby wąż można wymienić bez demontażu pompy.
  • Zmniejszone zużycie energii - do ściskania rury elastycznej potrzeba mniej energii, niż w przypadku jej wzmocnionego odpowiednika, co przekłada się na zmniejszone zużycie energii elektrycznej.
  • Możliwość pracy na sucho - możliwa jest sporadyczna praca na sucho bez uszkodzeń. Pompowana ciecz działa w rzeczywistości jako środek smarny i chłodzący dla węża, jednak ciągła praca na sucho przyspiesza jego zużycie.
  • Odwracalność kierunku pompowania - symetryczna konstrukcja pompy sprawia, że jest ona doskonale odwracalna poprzez proste działanie na kierunek obrotów. Charakterystyka i maksymalna wydajność są identyczne dla obu kierunków.
  • Możliwość samozasysania - samoczynne zalewanie następuje automatycznie przy rozruchu i nie wymaga żadnego specjalnego wyposażenia. Ustawienie pompy pod napływem jest wymagane tylko w przypadku produktów lepkich. Samozasysanie możliwe nawet do 5 m słupa cieczy.
  • Wykonanie przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem - zgodne z dyrektywą ATEX, kategoria II 2G.