Tapflo
BROSZURY

Pulsacje w Twoim procesie? - Nie u nas!

Jednym z największych wyzwań przy stosowaniu pomp wyporowych są zmiany ciśnienia po stronie tłocznej. W zależności od zasady działania, efekty te są większe lub mniejsze, ale zawsze obecne. Stanowi to często wyzwanie dla użytkowników końcowych. Pulsacje te mogą być nie tylko szkodliwe dla pompowanego medium, ale także stanowią szczególnie duże obciążenie dla zainstalowanych urządzeń.
W zależności od intensywności, może to prowadzić do odgłosów uderzeń lub drgań orurowania i węży. Pulsacje te są szczególnie szkodliwe dla czujników znajdujących się w dalszej części instalacji, takich jak manometry lub przepływomierze. Komplikuje to również powtarzalny proces dozowania i napełniania.

Aktywny tłumik pulsacji Tapflo DT

 

Dzięki tłumikowi pulsacji DT możemy zaoferować odpowiednie rozwiązania dla wyżej wymienionych problemów. Tłumiki te, zoptymalizowane do stosowania z pompami membranowymi Tapflo zasilanymi powietrzem, są najbardziej efektywnym i najprostszym sposobem eliminacji zmian ciśnienia po stronie tłocznej pompy.
Dzięki konstrukcji „in-line" ciecz może być pompowana bez dodatkowych strat ciśnienia, uderzeń ścinających i pogorszenia jakości produktu. Jest to decydująca zaleta, zwłaszcza w przypadku cieczy wrażliwych na ścinanie, cieczy lepkich lub cieczy o wysokim stężeniu ciał stałych. Należy również zauważyć, że mniejsze wahania ciśnienia zmniejszają straty ciśnienia w rurociągu, a tym samym zwiększa się wydajność tłoczenia.

 

„Aktywny tłumik pulsacji” - tłumik pulsacji Tapflo aktywnie współpracuje z pulsującym przepływem pompowanej cieczy. Dzięki doprowadzeniu sprężonego powietrza, które pobierane jest z wlotu powietrza do pompy, w tłumiku pulsacji panuje takie samo ciśnienie jak w pompie. Jeżeli pomiędzy suwami pompy w rurociągu spada ciśnienie, tłumik zapewnia dodatkowe ciśnienie dla pompowanej cieczy. Zmniejsza to pulsację lub zapobiega jej powstawaniu. Ponadto tłumik pulsacji domyślnie dostosowuje się do zmieniających się warunków tłoczenia lub pompowanych mediów.

Zalety stosowania tłumika pulsacji Tapflo


Materiały i aplikacje


Bezobsługowe tłumiki pulsacji produkowane są przez Tapflo z tworzyw sztucznych PE i PTFE, jak również ze stali nierdzewnej, polerowanej stali nierdzewnej i aluminium. Wysokowydajne membrany wykonane z PTFE, EPDM, NBR i innych charakteryzują się szczególnie długą żywotnością ze względu na konstrukcję warstwową oraz zintegrowany metalowy rdzeń. W przypadku szczególnie wymagających zastosowań tłumik pulsacji może być również wyposażony w system podwójnej membrany z komorą cieczy zaporowej do monitorowania stanu membrany. Tłumiki pulsacji są również dostępne w wykonaniach sanitarnych i wysokociśnieniowych. Spełnienie wymagań dyrektywy ATEX 2014/34/UE uzupełnia zakres zastosowań tłumika pulsacji i rozszerza go na prawie wszystkie obszary zastosowań w przemyśle.


Żywność, farmaceutyki i kosmetyki


Tłumiki pulsacji Tapflo z serii higienicznej znajdują zastosowanie w wielu obszarach przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego. Oczywiście spełniamy wszystkie wymagane normy europejskie i międzynarodowe, takie jak EN 10204, FDA, EC 1935/2004, EC10/2011 i USP VI.


Normy i atesty


Wolna od martwych przestrzeni konstrukcja naszego tłumika pulsacji jest łatwa do czyszczenia w systemie CIP i SIP oraz samoczynnie odwadniana w przypadku instalacji pionowej. Nie pozostawia to miejsca na pozostałości produktu i rozwój bakterii. Tłumik może być wyposażony w szeroką gamę przyłączy sanitarnych i aseptycznych, jak np. tri-clamp, DIN 11851 lub DIN 11864.

 

Chemia, technologia powierzchni, oczyszczanie ścieków, ceramika

Agresywne chemikalia, gęste pasty lub wrażliwe procesy filtracji. Bezpieczne pompowanie, zredukowany rozprysk, stała przepustowość i powłoka to tylko niektóre z argumentów przemawiających za zastosowaniem tłumika pulsacji Tapflo.


Przemysł farbiarski, drukarski i opakowaniowy

Stałe oraz niezawodne zaopatrzenie w farby, lakiery, środki do powlekania oraz obróbki wstępnej w każdych warunkach pracy można uprościć i zoptymalizować. Co nie mniej ważne, często przyspiesza to proces, oszczędza czas i koszty.


Możliwość stosowania do wszystkich pomp wyporowych!

Tłumiki pulsacji Tapflo są stosowane nie tylko w pompach membranowych własnej produkcji, mogą być również instalowane w istniejących systemach z pompami pochodzącymi od innych dostawców.
Tłumik pulsacji można również zastosować w pompach elektrycznych o silnych pulsacjach, takich jak pompy perystaltyczne, pompy tłokowe i wszystkie inne pompy pulsacyjne.


„Plug and play”

Szczególnie praktyczne i oszczędzające miejsce są zintegrowane tłumiki pulsacji z serii z „nabudowanej” oraz z serii TK. W tym przypadku tłumik pulsacji jest już zamontowany na pompie.