Pompy perystaltyczne

Pompy perystaltyczne (znane również jako pompy jelitowe albo pompy wężowe) mogą być używane do dozowania lub przetłaczania różnych cieczy. Pozwala na to charakter pracy pompy nie nieszczący struktury produktu, możliwość zastosowania całej gamy jelit dostosowanych do różnych wymagań produktów oraz wysoka dokładność pracy pompy.  

Typowe aplikacje

Przemysł  Przykładowe aplikacje 
Oczyszczalnie wody

Dozowanie mleczka wapiennego. Transport osadu radiobiologicznego. Zasilanie pras filtracyjnych.

Przemysł papierniczy 
i drzewny

Pompowanie płynów powlekających. Pompowanie dwutlenku tytanu. Transport wody zanieczyszczonej, szlamów, mułów. pompowanie żywic i klejów. 

Budownictwo, przemysł ceramiczny

Pompowanie gęstwy. Transport płynów powlekających. Pompowanie osadów ze zbiorników sedymentacyjnych. Transport cementu. Pompowanie klejów i emulsji. 

Przemysł spożywczy, rolnictwo Pompowanie osadów winnych i moszczu winogronowego. Transport pulpy owocowej. Pompowanie odpadów ziemniaczanych. Transport osadów procesowych. Przepompowywanie odpadów, zatłuszczonej wody, podrobów i krwi w rzeźniach.
Przemysł chemiczny Odprowadzanie ścieków zawierających cząstki stałe. Pompowanie płynnej kredy, aluminianu sodu. Transport siarczanów i tlenków.
Obróbka powierzchni Transport chemikaliów w czasie wytrawiania, galwanizacji i odtłuszczania. Transport olei, smarów, chłodziw, płynów myjących i czyszczących, rozpuszczalników, odpadów.
Elektrownie jądrowe Transport płynnych odpadów radioaktywnych.

Zalety

  • Bezuszczelnieniowa konstrukcja
  • Bardzo dobre właściwości samozasysające
  • Możliwość pracy na sucho
  • Prosta i szybka konserwacja – jelito jest jedyną częścią, która się zużywa
  • Zastosowanie rolek dociskowych minimalizuje zużycie jelita
  • Możliwość pompowania w obu kierunkac
  • Możliwość pompowania cieczy o właściwościach ściernych i zawierających części stałe

Zasada działania

Zasada dzialania pompy perystaltycznej (pompy jelitowej, pompy wężowej).

  1. Do zasysania medium wykorzystywane są elastyczne właściwości jelita, które zapewniają mu powrót do poprzedniego kształtu po przetoczeniu się rolek. Zwiększająca się wewnętrzna objętość jelita powoduje wytworzenie podciśnienia i zasysanie cieczy.
  2. Transport cieczy odbywa się w przestrzeni zamkniętej między rolkami dociskającymi, zgodnie z kierunkiem obrotów rotora.
  3. Rolka przetaczana po jelicie powoduje wypieranie cieczy z jego wnętrza.
Zapytanie ofertowe