Tapflo
BROSZURY

System kontroli poziomu medium do pompy membranowe membranowej

 

Dane techniczne

Wymiary  mm
Wymiary zespołu kontrolnego  200 × 200 × 130
Dostępny do wszystkich pomp Tapflo
Materiał skrzynki przyłączeniowej, zabezpieczającej:
Plastik ABS (IP 55 or IP 65) lub stal nierdzewna AISI 316 (IP 44)

System kontroli poziomu medium oparty jest tylko na podzespołach pneumatycznych. System może być instalowany na zbiornikach, studzienkach ściekowych lub rurach w celu startu i zatrzymania pompy przy określonym poziomie medium. Dzięki brakowi elementów elektrycznych, system można stosować w strefach zagrożenia wybuchowego.

Opróżnianie studzienki

koniec rury “głębokiej” (1) (lub koniec rury kompensacyjnej) umieszczany jest na głębokości określającej poziom minimum zbiornika, a koniec rury ”płytkiej” (2) umieszczany jest na głębokości poziomu max. Gdy medium osiąga poziom max, pompa zaczyna tłoczyć do momentu osiągnięcia poziomu minimum. System jest bardzo dokładny, czuły nawet na kilkumilimetrową zmianę poziomów.