Tapflo
BROSZURY

Wersje specjalne pomp membranowych

Drum pumps | TD series

Pompy beczkowe | seria td

Pompy beczkowe Tapflo są idealne do zastosowań mobilnych i dostępne są w wykonaniu z aluminium lub stali nierdzewnej AISI 316.

 

 Zobacz Produkt 

 

Twin pumps | TT series

Pompy z podwójnymi króćcami | seria tt

Pompy mogą być wyposażone w podwójny wlot/wylot w celu uzyskania "dwóch pomp w jednej" do mieszania, miksowania lub recyrkulacji cieczy.

 

 Zobacz Produkt 

 

Explosion proof pumps | TX series

Pompy w wykonaniu przeciwwybuchowym | seria tx

Dyrektywa ATEX 2014/34/UE (ATEX 114) dotyczy produktów stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem.

 

 Zobacz Produkt