Wersje specjalne pomp membranowych

Drum pumps | TD series

POMPY BECZKOWE | SERIA TD

Pompy beczkowe Tapflo są idealne do zastosowań mobilnych i dostępne są w wykonaniu z aluminium lub stali nierdzewnej AISI 316.

Twin pumps | TT series

POMPY Z PODWÓJNYMI KRÓĆCAMI | SERIA TT

Pompy mogą być wyposażone w podwójny wlot/wylot w celu uzyskania "dwóch pomp w jednej" do mieszania, miksowania lub recyrkulacji cieczy.

Explosion proof pumps | TX series

POMPY W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM | SERIA TX

Dyrektywa ATEX 2014/34/UE (ATEX 114) dotyczy produktów stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem.

 
Zapytanie ofertowe