Tapflo
BROSZURY

XVI Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym

XVI Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym
 

XVI Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym to ważne wydarzenie w branży chemicznej. Konferencja skupia się na różnych aspektach napraw i utrzymania ruchu w zakładach chemicznych, w tym na bezpieczeństwie, niezawodności, wydajności i zrównoważonym rozwoju.

Konferencja gromadzi specjalistów z branży chemicznej, środowisk akademickich i instytucji badawczych. Uczestnicy mają okazję do wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie napraw i utrzymania ruchu. Program konferencji obejmuje prezentacje, dyskusje panelowe i warsztaty obejmujące szeroki zakres tematów związanych z utrzymaniem ruchu i remontami zakładów chemicznych.

Tematy omawiane na konferencji obejmują najnowsze technologie i najlepsze praktyki w zakresie utrzymania i napraw urządzeń w zakładach chemicznych, takich jak pompy, sprężarki i wymienniki ciepła. Uczestnicy omawiają również najnowsze trendy i innowacje w dziedzinie konserwacji predykcyjnej, takie jak wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w celu optymalizacji harmonogramów konserwacji i ograniczenia przestojów.

Oprócz aspektów technicznych, konferencja porusza również znaczenie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju w przemyśle chemicznym. Uczestnicy omawiają najnowsze przepisy i wytyczne związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska oraz dzielą się najlepszymi praktykami ich wdrażania w zakładach chemicznych.

XVI Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym jest cenną platformą dla profesjonalistów z branży chemicznej do wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów, a także do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. Konferencja pomaga promować innowacyjność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój w przemyśle chemicznym oraz przyczynia się do ciągłego doskonalenia praktyk utrzymania ruchu i remontów w zakładach chemicznych.

Data i miejsce wydarzenia:

22 -  24 maja 2023 r. KAZIMIERZ DOLNY, KRÓL KAZIMIERZ

Serdecznie Zapraszamy!