Tapflo
BROSZURY

hydra-cell

Pompy Hydra-Cell zostały zaprojektowane do transferu, wtrysku ciśnieniowego, rozpylania szerokiej gamy cieczy oraz precyzyjnego dozowania. Sprawdzone w aplikacjach agresywnych chemicznie, niesmarujących, lepkich, ściernych oraz gorących cieczy. Pompy Hydra-Cell posiadają w pełni szczelną konstrukcję, co zapobiega wyciekom pompowanego medium. Są doskonałym rozwiązaniem gdy wymagana jest wysoka dokładność dozowania, precyzyjna kontrola procesu, łatwość obsługi powtarzalność oraz balans hydrauliczny.

Dzięki nowoczesnemu projektowi, inicjacyjny koszt pomp Hydra-Cell jest porównywalny do konwencjonalnych pomp dozujących o podobnych parametrach. Ciecze, które krystalizują mogą spowodować uszkodzenie innych pomp, jednak pompy Hydra-Cell z powodzeniem mogą być stosowane także do tego typu aplikacji.

Pompy dozujące

Seria G

Pompy membranowe serii G zostały zaprojektowane do transferu, wtrysku ciśnieniowego, dozowania oraz rozpylania szerokiej gamy cieczy. Doskonale sprawdzają się w aplikacjach agresywnych chemicznie, niesmarujących lepkich, ściernych oraz transferze gorących cieczy. Pompy te posiadają w pełni szczelną konstrukcję, co zapobiega wyciekom pompowanego medium.

 

Zobacz Produkt 

 

Pompy dozujące

Seria P

Pompy dozujące serii P to membranowe pompy do precyzyjnego dozowania chemikaliów, charakteryzujące się wysoką dokładnością, precyzyjną kontrola procesu, łatwością obsługi, powtarzalnością oraz balansem hydraulicznym oraz nowoczesną konstrukcją. Ciecze, które krystalizują mogą spowodować uszkodzenie innych pomp, jednak te pompy z powodzeniem mogą być zastosowane do tego typu aplikacji.

 

Zobacz Produkt 

 

Obszary zastosowania

Branże:
Przemysł chemiczny, ropa naftowa, gaz i petrochemia, myjnie samochodowe, mycie wysokociśnieniowe, przemysł drzewny, górnictwo i wydobycie, uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, rolnictwo, biotechnologia i farmaceutyka, przemysł spożywczy, szklarski i papierniczy, farby, powłoki, szczeliwa i kleje, guma i tworzywa sztuczne.

Główne zastosowania:
Filtracja, czyszczenie CIP, wysoko- i niskociśnieniowa chromatografia, transfer cieczy, wtryskiwanie, rozpylanie, odmierzanie, dozowanie, chłodzenie, iniekcja, odwadnianie, odwrócona osmoza, powlekanie, napełnianie, mieszanie, drukowanie.

Obsługiwane media:
Woda czysta i szara, woda dejonizowana, woda gruntowa, chemikalia, detergenty, kwasy i substancje żrące rozpuszczalniki, kwas solny i siarkowy, zawiesiny wapienne, bentonit, metanol, biocydy, polimery, propan i butan, freon, amoniak, płuczki wiertnicze, poliuretan, poliole i izocyjaniany, polimery, paliwa i dodatki, woda destylowana, glikole, chlor, kleje i spoiwa, tusze i farby, żywice, zawiesiny.