XXIV Sympozjum CHEMIA 2018 w Płocku

W dniach 31.01-01.02 firma Tapflo brała udział w sympozjum Chemia 2018. Tematyka poruszana podczas sympozjum obejmowała szeroki zakres zagadnień; począwszy od optymalizacji procesów produkcyjnych (w tym automatyzacji i internetu rzeczy), poprzez ochronę środowiska, a skończywszy na kierunkach rozwoju sektora chemicznego w Polsce.

Dynamiczny rozwój internetu rzeczy umożliwia zupełnie nowe możliwości w projektowaniu linii produkcyjnych. Urządzenia pompowe kontaktują się między sobą jednocześnie raportując parametry działania pracownikowi nadzorującemu proces. Daje to możliwość śledzenia urządzenia online, badania jego stanu i pozwala zaplanować remont czy zapobiec awarii a tym samym uniknąć nieplanowanego postoju linii.

W panelu dotyczącym ochrony środowiska omawiane były konsekwencje nowej dyrektywy unijnej – RED II. Warto zauważyć że Unia Europejska jest aktualnie w końcowym stadium prac nad nowym pakietem dotyczącym energetyki, skupionym wokół promocji energii odnawialnej (OZE).

W części dotyczącej kierunków rozwoju sektora chemicznego w Polsce paneliści byli zgodni, że niezbędna jest synergia ośrodków badawczo-rozwojowych ze start-up’ami. Umożliwi to opracowywanie nowoczesnych technologii zapewniających mniejszą energochłonność i wyższą efektywność instalacji. Warto wspomnieć, że dyskutanci zwracali uwagę na zagrożenia związane z małym stopniem dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego oraz dostępu do surowców naturalnych.

Przedstawiciele naszej firmy brali czynny udział w dyskusjach panelowych, a uczestnicy sympozjum mieli możliwość zapoznania się z technologiami pompowymi Tapflo na naszym stoisku oraz podczas wystąpienia na temat bezpieczeństwa.

Zapytanie ofertowe