Pompy wirowe BB

Odporność na korozję

Części metalowe nie mają kontaktu z pompowaną cieczą, części mokre mogą być wykonane z PP lub PVDF, w zależności od zastosowania. Standardowe uszczelki wykonane są z EPDM, opcjonalnie O-ringi mogą być pokryte Vitonem lub PTFE.

Rura ssąca może być podłączona bezpośrednio przez ściany zbiornika (A) lub może mieć postać rury syfonowej (B), jak pokazano na rysunku. W przypadku zastosowania zamkniętego zaworu na rurze tłocznej, rura przelewowa (C) zmniejsza ciśnienia, przepuszczając płyn z powrotem do zbiornika.

Pompy do użytku poza zbiornika mają takie same zalety jak standardowe pompy SumPro.

bb

 

num suction

Ochrona przed pracą na sucho

Pomimo, że pompa nie jest zanurzeniowa, może pracować na sucho bez uszkodzeń, ponieważ w obudowie pompy nie ma uszczelnienia, ani łożyska. Idealne rozwiązanie do cieczy ściernych lub krystalizujących.

Kompaktowa budowa

Dodatkową zaletą jest fakt, że pompa może być używana tam, gdzie nie ma wystarczającej ilości miejsca. Po odpowiednim podłączeniu do rury ssącej może pompować dwie pętle cyrkulacyjne. 

Zapytanie ofertowe