XI Konferencja Naukowo-Techniczna Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym

W dniach 12 i 13 marca 2019, Tapflo brało udział w XI Konferencji Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym zorganizowanej przez BMP w Wiśle. Konferencja skierowana była do firm produkcyjnych z branży spożywczej, a poruszane problemy dotyczyły utrzymania ciągłości produkcji w zakładach.

 

Szczegółowo były omawiane zagadnienia jak uniknąć awarii, oraz jakie rozwiązania można zastosować aby podnieść bezpieczeństwo. Poruszano również tematy zwiazane z oszczędzaniem i planowaniem postojów remontowych jak również modernizacjami.

 

Firma Tapflo przedstawiła prezentację: Metody sterowania pompami membranowymi Tapflo i wynikające z tego korzyści. podczas, kórej omówiliśmy (między innymi) najciekawsze produkty Tapflo należące do kategorii systemów sterowania:

XI Konferencja

 

SYSTEM KONTROLI POZIOMU

System kontroli poziomu medium jest mały, efektywny i niezwykle prosty w instalacji i obsłudze. System oparty jest tylko na podzespołach pneumatycznych. System czujnika może być instalowany na zbiornikach, studzienkach ściekowych w celu startu i zatrzymania pompy przy określonym poziomie medium.

TPUK LM

SYSTEM KONTROLI DOZOWANIA

Zespół kontroli dozowania pozwala na ustawienie dowolnej pompy AODD na przetłoczenie ściśle określonej i powtarzalnej ilości medium. Urządzenia te są w pełni programowalne i pozwalają na ustawienie określonej ilości lub określonego czasu pracy. Dostępne są również wersje z zamontowaną wewnętrznie ochroną przed nieautoryzowanymi modyfikacjami.

TPUK BP

LICZNIK ŻYWOTNOŚCI TPUK-LC

Licznik żywotności Tapflo wystarczy podłączyć do wydechu powietrza pompy AODD, a wyświetlacz LCD wskaże liczbę suwów. Ten kompaktowy, łatwy w obsłudze i oszczędny system pozwoli na kontrolę serwisowania i wdrożenie zaplanowanej konserwacji zapobiegawczej.

TPUK LC

SYSTEM ALARMOWY GUARDIAN

Guardian jest systemem zaprojektowanym by chronić zasilane sprężonym powietrzem pompy membranowe przed nieefektywnym działaniem, które powoduje zużycie zbędnej energii oraz zmniejsza żywotność poszczególnych części urządzenia. Guardian jest w pełni pneumatycznym urządzeniem z wbudowanym zaworem sterującym.

TRYBY PRACY:

  • System detekcji uszkodzenia membrany (Barrier & Stop)
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho (Dry run & Stop)
  • Zabezpieczenie przed zamknięciem zaworu tłocznego – restart

 

SYSTEM ALARMOWY GUARDIAN OCHRONA BARIEROWA

Pompy barierowe (TB) mają dodatkowy zestaw zapasowych membran. W przypadku wycieku, ciecz pozostaje wewnątrz pompy, zamiast wyciekać poprzez wylot powietrza. Guardian monitoruje ciśnienie pomiędzy głównymi a zapasowymi membranami, zatrzymując pompę, jeśli ciśnienie przekroczy ustawiony punkt.

 

SYSTEM ALARMOWY GUARDIAN OCHRONA PRZED PRACĄ NA SUCHO

Guardian monitoruje ciśnienie po stronie tłocznej pompy, zmieniając jego wartość, jeśli monitorowane ciśnienie spadnie poniżej wartości nastawionej w urządzeniu, odpowiadającej braku medium w części ssawnej, nastąpi wyłączenie skojarzonej z urządzeniem pompy.

 

SYSTEM ALARMOWY GUARDIAN OCHRONA PRZED ZAMKNIĘCIEM ZAWORU TŁOCZNEGO – RESTART

System Guardian monitoruje ciśnienie tłoczenia cieczy pompy. Zatrzymuje ją, jeśli ciśnienie wzrośnie powyżej ustawionego punktu, spowodowanego zamkniętym zaworem lub nadciśnieniem w linii tłocznej. Jeśli ciśnienie spadnie poniżej ustawionego punktu, pompa automatycznie wznawia pracę.

Guardian

 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konferencji oraz uczestnikom naszej prezentacji!

XI Konferencja

Zapytanie ofertowe