VII KONFERENCJA NOWOCZESNE CIEPŁOWNIE i ELEKTROCIEPŁOWNIE

 

Ponad 100 uczestników zgromadziła tegoroczna – już siódma – edycja konferencji NOWOCZESNE CIEPŁOWNIE i ELEKTROCIEPŁOWNIE.

Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Energii i WFOŚiGW w Katowicach. Patronem naukowym spotkania była Politechnika Śląska i Centrum Energii AGH.

Podczas konferencji zaprezentowano 16 tematycznych i merytorycznych referatów. Nie zabrakło również dyskusji i wymiany poglądów.

NOWOCZESNE CIEPŁOWNIE i ELEKTROCIEPŁOWNIE było pierwszą konferencją z sektora ciepłowniczego i elektrociepłowniczego w którym firma Tapflo wzięła udział. Tematyka oscylowała wokół efektywności spalania węgla i paliw alternatywnych. Rozmawiano również o rygorystycznych regulacjach unijnych, które wymuszają stosowanie wysoko sprawnych systemów oczyszczania spalin.

Pan Grzegorz Graczyk reprezentujący TAPFLO zaprezentował niezwykle ciekawe pompy wysokociśnieniowe Hydra-Cell. Pompy te zaprojektowane i wykonane w Minneapolis, USA, cechują się między innymi następującymi właściwościami:

  • Możliwość pracy na sucho.
  • Konstrukcja bezuszczelnieniowa
  • Pompowanie cieczy zanieczyszczonych o wielkości wtrąceń do 500 μm.
  • Niski Współczynnik ścinania medium w trakcie pracy.
  • Wielomembranowa konstrukcja obniża poziom pulsacji.
  • Możliwość pompowania cieczy o podwyższonych lepkościach.
  • Możliwość pracy w dwu kierunkach.

W drugim dniu konferencji uczestnicy mieli możliwość zwiedzania nowoczesnej ciepłowni w Bytomiu należącej do Fortum.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konferencji oraz osobom odwiedzającym nasze stoisko.

 

Zapytanie ofertowe